dünyada kısa boylu olmak

dünyada kısa boylu olmak